علائم لاستیک زمستانی روی لاستیک های Goodyear

مشخصات

Albania:

شرایط زمستانی، بسته به منطقه/جاده

Austria:

1 نوامبر – 15 آوریل + شرایط زمستانی

Belarus:

Belgium:

Bosnia & Herzegovina:

15 نوامبر – 15 آوریل

Bulgaria:

15 نوامبر – 1 مارس

Winter tyres legislation:

M+S حداقل در یک اکسل محرک با حداقل 6 میلی متر عمق آج برای تایرهای بایاس و 5 میلی متر برای رادیال

Use of chains:

برای حداقل دو لاستیک در اکسل محرک باید همراه باشد

صادرکننده

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

کبیر رایا

 • محصول در دسترس است
 • ارسال توسط کبیر رایا

تقریباً تمام تایرهای کامیون و اتوبوس Goodyear با علامت M+S و نماد 3PMSF مشخص شده اند. چند سالی است که Goodyear Dunlop از نماد بازاریابی زیر برای لاستیک هایی که به طور خاص به عنوان تایرهای زمستانی خالص طراحی شده اند استفاده می کند. پس از معرفی مقررات اتحادیه اروپا 117، این نماد اکنون با علامت 3PMSF بر روی تمام لاستیک های Goodyear مربوطه همراه است. تایرهای Goodyear زیر واجد شرایط نشان‌گذاری 3PMSF هستند:

 • محدوده لاستیک کامیون زمستانی: ULTRA GRIP MAX S & D, ULTRA GRIP WTS/WTD
 • محدوده تایرهای دوربرد و کم مصرف: FUELMAX D, FUELMAX S & D GEN-2, FUELMAX S & D PERFORMANCE
 • محدوده تایرهای حمل و نقل منطقه ای و پیمایش بهینه: KMAX S & D, KMAX S & D GEN-2, KMAX S A
 • تایر coach: Marathon Coach و ULTRA GRIP Coach
 • لاستیک اتوبوس شهری: URBANMAX MCA & MCD
 • محدوده تایرهای آفرود/ خدمات ترکیبی: OMNITRAC S & D, OMNITRAC MSD II, OMNITRAC S & D HEAVY DUTY
 • لاستیک های تریلر: ULTRA GRIP MAX T, ULTRA GRIP WTT, KMAX T GEN-2 و KMAX T 17.5/19.5“

الزامات لاستیک زمستانی برای وسایل نقلیه تجاری سنگین در اروپا

 • کشورهایی که هیچ الزامی برای تایرهای زمستانی ندارند
 • کشورهای دارای الزامات محلی برای تایرهای زمستانی/استفاده از زنجیر
 • کشورهای دارای الزامات برای لاستیک های زمستانی و/یا سایر تجهیزات زمستانی در شرایط خاص یا در جاده های خاص (مانند “تعهدات جزئی برای لاستیک های زمستانی”)
 • کشورهایی که قوانین اجباری تایرهای زمستانی را در طول یک دوره زمانی ثابت و در همه جاده‌ها، صرف نظر از وجود برف و/یا یخبندان (مانند «قوانین کلی لاستیک‌های زمستانی») دارند.

 

 

داده های فنی

علامت گذاری M+S و 3PMSF

کامیون / اتوبوس

سایز TL/TT شاخص بار/ سرعت 1 شاخص بار/ سرعت 2 توضیح راندمان سوخت چنگ زنی در جاده مرطوب

 

انتشار نویز

(dB)

M+S چنگ زنی در جاده برفی
8.5 R 17.5 TL 121/120 M   Regional RHD E C 73 ü  
9.5 R 17.5 TL 129/127 M   Regional RHS II D C 71 ü ü
  TL 129/127 M   Regional RHD II E C 71 ü ü
10 R 17.5 TL 134/132 M   Unisteel G 124 E B 74 ü ü
205/75 R 17.5 TL 124/122 M   KMAX S D B 69 ü ü
  TL 124/122 M 126/124G KMAX D D C 74 ü ü
215/75 R 17.5 TL 128/126 M   KMAX S HL C B 69 ü ü
  TL 126/124 M   KMAX D D C 71 ü ü
225/75 R 17.5 TL 129/127 M   KMAX S D B 69 ü ü
  TL 129/127 M   KMAX D D C 71 ü ü
235/75 R 17.5 TL 132/130 M   KMAX S D B 69 ü ü
  TL 132/130 M   KMAX D D C 73 ü ü
245/70 R 17.5 TL 136/134 M   KMAX S D B 69 ü ü
  TL 136/134 M   KMAX D D B 71 ü  
265/70 R 17.5 TL 139/136 M   KMAX S C B 70 ü ü
  TL 139/136 M   KMAX D D B 71 ü ü
245/70 R 19.5 TL 136/134 M   KMAX S D B 69 ü  
  TL 136/134 M   KMAX D D B 71 ü ü
265/70 R 19.5 TL 140/138 M   KMAX S D B 71 ü ü
  TL 140/138 M   KMAX D D B 72 ü ü
  TL 140/138 L   UrbanMax MCA D B 70 ü ü
  TL 143/141 J 140/138 L Omnitrac MSS II D B 71 ü ü
285/70 R 19.5 TL 146/144 L 144/142 M KMAX S D C 71 ü ü
  TL 146/144 L 144/142 M Regional RHS II D C 71 ü ü
  TL 146/144 L 144/142 M KMAX D D C 71 ü ü
305/70 R 19.5 TL 148/145 M   KMAX S C C 71 ü ü
  TL 148/145 M   KMAX D C C 72 ü ü
12.00 R 20 TL 154/150 K   Omnitrac MSS II C B 71 ü ü
  TL 154/150 K   Omnitrac MSD II E B 73 ü ü
14.00 R 20 TL 164/161 J 166/161 G OFFROAD HEAVY DUTY ü  
    164/160 K 166/160 G OFFROAD ü  
  TL 164/160 J 166/160 G Offroad ORD ü  
365/85 R 20 TL 164 J   Offroad ORD D B 75 ü  
11 R 22.5 TL 148/145 J 152/148 E UrbanMax MCA D C 72 ü ü
  TL 148/145 K   Omnitrac MSS D B 70 ü ü
12 R 22.5 TL 152/148 L   Regional RHD II D C 76 ü ü
  TL 152/148 K   OMNITRAC S HEAVY DUTY C B 71 ü ü
  TL 152/148 K   OMNITRAC D HEAVY DUTY D B 74 ü ü
13 R 22.5 TL 156/150 L 154/150 M Regional RHD II D C 78 ü  
  TL 156/150 K   OMNITRAC S C B 71 ü ü
  TL 156/150 K   OMNITRAC D D B 75 ü ü
  TL 156/150 K   OMNITRAC S HEAVY DUTY C B 72 ü ü
  TL 156/150 K   OMNITRAC D HEAVY DUTY D B 75 ü ü
  TL 156/150 G 154/150 J Offroad ORD ü  
375/90 R 22.5 TL 164 G   Omnitrac MSS C B 70 ü  
    164 G   OFFROAD ü  
295/80 R 22.5 TL 154/149 M   FUELMAX S HL GEN-2 B C 70 ü ü
  TL 154/149 M   FUELMAX S HL B B 70 ü  
  TL 152/148 M   FUELMAX D GEN-2 C B 73 ü ü
  TL 154/149 M   Marathon Coach HL C B 71 ü ü
  TL 154/149 M   UltraGrip Coach HL D C 72 ü ü
  TL 154/149 M   KMAX S HL GEN-2 C B 74 ü ü
  TL 154/149 M   KMAX S HL C B 74 ü ü
  TL 152/148 M   KMAX D GEN-2 D C 72 ü ü
  TL 154/149 L   ULTRA GRIP MAX S HL D B 72 ü ü
  TL 152/148 M   ULTRA GRIP MAX D E C 73 ü ü
  TL 152/148 J 154/150 E UrbanMax MCA D C 71 ü ü
  TL 152/148 K   OMNITRAC S D B 71 ü ü
  TL 152/148 K   OMNITRAC D D B 75 ü ü
315/80 R 22.5 TL 156/150 L 154/150 M FUELMAX S GEN-2 B B 75 ü ü
  TL 156/150 L 154/150 M FUELMAX S B B 71 ü  
  TL 156/150 L 154/150 M FUELMAX D GEN-2 B C 73 ü ü
  TL 156/150 L 154/150 M Marathon Coach B B 70 ü ü
  TL 156/150 L 154/150 M UltraGrip Coach D C 73 ü ü
  TL 156/150 L 154/150 M KMAX S GEN-2 C B 71 ü ü
  TL 156/150 L 154/150 M KMAX D GEN-2 D C 72 ü ü
  TL 156/150 L 154/150 M ULTRA GRIP MAX S C B 72 ü ü
  TL 156/150 L 154/150 M ULTRA GRIP MAX D E B 74 ü ü
  TL 156/150 K   OMNITRAC S D B 73 ü ü
  TL 156/150 K   OMNITRAC D D B 75 ü ü
  TL 156/150 K   OMNITRAC S HEAVY DUTY C B 73 ü ü
  TL 156/150 K   OMNITRAC D HEAVY DUTY D B 75 ü ü
445/75 R 22.5 TL 170 J   Omnitrac MSS C B 71 ü  
275/70 R 22.5 TL 148/145 M   KMAX S C B 72 ü ü
  TL 148/145 M   KMAX D D C 73 ü ü
  TL 148/145 J 152/148 E UltraGrip WTS City E C 73 ü ü
  TL 148/145 J 152/148 E UltraGrip WTD City E D 73 ü ü
  TL 148/145 J 152/148 E UrbanMax MCA E C 71 ü ü
  TL 150/145 J 152/148 E UrbanMax MCA HL D C 71 ü ü
  TL 150/148 J 152/148 E UrbanMax MCA XHL D C 71 ü ü
  TL 148/145 J 152/148 E UrbanMax MCD* Traction E C 72 ü ü
  TL 148/145 K   Omnitrac MSS II D B 72 ü ü
305/70 R 22.5 TL 153/150 L 150/148 M KMAX S C B 71 ü ü
  TL 153/150 L 150/148 M KMAX D D C 71 ü ü
  TL 153/150 J 154/150 E Urban MCS * D C 69 ü  
315/70 R 22.5 TL 156/150 L   FUELMAX S HL GEN-2 B B 70 ü ü
  TL 156/150 L   FUELMAX S HL PERFORMANCE A B 71 ü ü
  TL 154/150 L 152/148 M FUELMAX D GEN-2 B B 73 ü ü
  TL 154/148 L 152/148 M FUELMAX D PERFORMANCE A C 73 ü ü
  TL 156/150 L   KMAX S HL GEN-2 C B 72 ü ü
  TL 154/150 L 152/148 M KMAX D GEN-2 C B 72 ü ü
  TL 156/150 L   ULTRA GRIP MAX S HL C B 73 ü ü
  TL 154/150 L 152/148 M ULTRA GRIP MAX D E C 74 ü ü
385/65 R 22.5 TL 160 K 158 L FUELMAX S GEN-2 B B 70 ü ü
  TL 160 K 158 L KMAX S GEN-2 B B 70 ü ü
  TL 164 K 158 L Regional RHS II HL B B 71 ü ü
  TL   158 L ULTRA GRIP MAX S C B 73 ü ü
  TL   158 L OMNITRAC S C B 73 ü ü
295/60 R 22.5 TL 150/147 K 149/146 L FUELMAX S GEN-2 B C 71 ü ü
  TL 150/147 K 149/146 L FUELMAX D C B 72 ü ü
  TL 150/147 K 149/146 L KMAX S GEN-2 C B 71 ü ü
  TL 150/147 K 149/146 L KMAX D C B 72 ü ü
  TL 150/147 K 149/146 L ULTRA GRIP MAX S C B 73 ü ü
  TL 150/147 K 149/146 L ULTRA GRIP MAX D D C 73 ü ü
315/60 R 22.5 TL 154/148 L   FUELMAX S HL B B 70 ü  
  TL 152/148 L   FUELMAX D GEN-2 B C 73 ü ü
  TL 154/148 L   KMAX S HL GEN-2 C C 74 ü ü
  TL 152/148 L   KMAX D GEN-2 D B 73 ü ü
  TL 152/148 J   UrbanMax MCA C C 72 ü ü
  TL 154/148 L   ULTRA GRIP MAX S HL C C 72 ü ü
  TL 152/148 L   ULTRA GRIP MAX D D C 74 ü ü
295/55 R 22.5 TL 147/145 K   KMAX D GEN-2 C B 72 ü ü
  TL 160 K 158 L FUELMAX S GEN-2 B B 71 ü ü
  TL 160 K 158 L FUELMAX S PERFORMANCE A B 71 ü ü
  TL 160 K 158 L KMAX S GEN-2 B B 71 ü ü
  TL 160 K 158 L ULTRA GRIP MAX S C B 74 ü ü
  TL 160 K   Omnitrac MSD II C C 73 ü ü
355/50 R 22.5 TL 156 K   KMAX S HL C B 71 ü ü
  TL 156 K   KMAX S A HL C B 71 ü ü
  TL 154 K 152 L UltraGrip WTS D B 73 ü ü
315/45R22.5 TL 147/145 L   KMAX D D C 72 ü ü
375/45 R 22.5 TL 156 L   KMAX S B C 73 ü ü
455/45 R 22.5 TL 166 J   UrbanMax MCD Traction C C 73 ü ü
495/45 R 22.5 TL 169 K   Marathon LHD C C 72 ü ü
  TL 169 K   Omnitrac MSD II C D 74 ü ü
12.00 R 24 TL 160/156 K   Omnitrac MSD II Plus C B 71 ü ü
325/95 R 24 TL 162/160 K   OMNITRAC S C B 72 ü ü
  TL 162/160 K   OMNITRAC S HEAVY DUTY C B 71 ü ü
  TL 162/160 K   OMNITRAC D HEAVY DUTY تحت توسعه ü ü
    162/160 K   Omnitrac MSD II Plus D B 72 ü  
  TL 162/160 K   Offroad ORD ü  

 

تریلر

سایز TL/TT شاخص بار/ سرعت 1 شاخص بار/ سرعت 2 توضیح راندمان سوخت چنگ زنی در جاده مرطوب انتشار نویز

(dB)

M+S چنگ زنی در جاده برفی

 

7.50 R 15 TL 135/133 K   Regional RHT C B 69 ü  
8.25 R 15 TL 143/141 J   Regional RHT C B 69 ü  
9.5 R 17.5 TL 143/141 J   Regional RHT II lpt C B 70 ü  
215/75 R 17.5 TL 135/133 J   KMAX T C B 657 ü ü
235/75 R 17.5 TL 143/141 J 144/144 F KMAX T C B 70 ü ü
245/70 R 17.5 TL 143/141 J 146/146 F KMAX T B B 70 ü ü
205/65 R 17.5 TL 129/127 K 132/132 G KMAX T C B 71 ü ü
245/70 R 19.5 TL 141/140 J   KMAX T C B 69 ü ü
265/70 R 19.5 TL 143/141 J   KMAX T C B 70 ü ü
  TL 143/141 J   Ultra Grip WTT D B 72 ü ü
285/70 R 19.5 TL 150/148 J   KMAX T B B 70 ü ü
265/55 R 19.5 TL 141/140 J 142/142 G KMAX T C B 71 ü ü
435/50 R 19.5 TL 160 J   FUELMAX T A C 73 ü ü
  TL 164 J   FUELMAX T HL A C 70 ü  
  TL 160 J   KMAX T GEN-2 B B 72 ü ü
445/45 R 19.5 TL 160 J   KMAX T GEN-2 C B 72 ü ü
385/65 R 22.5 TL 164 K 158 L FUELMAX T HL A C 69 ü  
  TL 164 K 158 L KMAX T GEN-2 HL C B 72 ü ü
  TL 164 K 158 L ULTRA GRIP MAX T HL C B 73 ü ü
  TL 160 K 158 L ULTRA GRIP MAX T C B 73 ü ü
  TL 164 K 158 L OMNITRAC T HL C B 72 ü ü
425/65 R 22.5 TL 165 K   KMAX T B B 72 ü  
445/65 R 22.5 TL 169 K   KMAX T B B 72 ü  
  TL 169 K   Omnitrac MST II B B 71 ü  
385/55 R 22.5 TL 160 K 158 L FUELMAX T A C 70 ü  
  TL 160 K 158 L KMAX T B B 71 ü  
  TL 160 K 158 L ULTRA GRIP MAX T C B 73 ü ü
435/50 R 22.5 TL 164 J   Marathon LHT B C 70 ü  
455/40 R 22.5 TL 160 J   Marathon LHT+ C C 72 ü  

 

Albania:

شرایط زمستانی، بسته به منطقه/جاده

Austria:

1 نوامبر – 15 آوریل + شرایط زمستانی

Belarus:

Belgium:

Bosnia & Herzegovina:

15 نوامبر – 15 آوریل

Bulgaria:

15 نوامبر – 1 مارس

Winter tyres legislation:

M+S حداقل در یک اکسل محرک با حداقل 6 میلی متر عمق آج برای تایرهای بایاس و 5 میلی متر برای رادیال

Use of chains:

برای حداقل دو لاستیک در اکسل محرک باید همراه باشد

مبدا : ایران

حداقل مقدار برای ارسال : 1 کانتینر

زمان آماده سازی لازم برای ارسال : 2 ماه

شرایط حمل و نقل : با رعایت اصول بهداشتی و استاندارد

نگهداری : محیطی خشک و بدون رطوبت اما خنک

بسته بندی : بسته بندی به صورت حلقه های لاستیکی و عمود روی هم

زمانبندی علائم لاستیک زمستانی روی لاستیک های Goodyear

موجود
ناموجود
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “علائم لاستیک زمستانی روی لاستیک های Goodyear”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم ثبت سفارش

شما میتوانید سفارشات خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید.

فرم تماس

شما میتوانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.