کیوی

کیوی سبز

بهترین کیوی (کیوی سبز) ایران در سه استان گیلان، مازندران و گلستان کاشته می شود و هر ساله بر تعداد برداشت این محصول افزوده می شود. کیوی هایوارد اصلی ترین رقم سبز تولید شده برای بازارهای جهان است و در اکثر مناطق در حال رشد بر تولید غالب است. نسبت به سایر انواع کیوی دارای […]

کیوی طلایی

کیوی طلایی از نظر رنگ، بافت و طعم خود را از کیوی های معمولی متمایز می کند. طعم آن شیرین و گرمسیری با نت های آناناس و انبه است. بهترین و پربارترین مکان برای کشت تجاری موفق کیوی در ایران، شهرستان چوبر تلاش در شمال ایران است که ۹۵ درصد تولید کیوی این استان به […]

کیوی قرمز

کیوی های قرمز رنگین کمانی میوه های کوچکی هستند که شکل بیضی تا بیضی با فرورفتگی مشخص در قسمت پایینی میوه دارند که عاملی متمایز بین این رقم تخصصی و سایر ارقام کیوی است. شهرستان های غرب مازندران از جمله عباس آباد و چالوس و همچنین استان های گیلان و گلستان بهترین شرایط را برای […]