تماس با ما

اطلاعات تماس:

آدرس:
البرزر، کرج، مهرشهر، بلوار ارم، خیابان 219
تلفن 1:
982636337426+
تلفن 2:
989357400363+
موبایل:
989122310619+
ایمیل 1:
info@kabirraya.com
ایمیل 2:
sina.khamooshi@gmail.com

اطلاعات تماس:

تلفن 1:
+9812345677
تلفن 2:
+9812345677
موبایل:
+9812345677
فکس:
+9812345677
ایمیل 1:
test@test.com
ایمیل 2:
test2@test.com
ایمیل 3:
test3@test.com

اطلاعات تماس:

تلفن 1:
+9812345677
تلفن 2:
+9812345677
موبایل:
+9812345677
فکس:
+9812345677
ایمیل 1:
test5@test.com
ایمیل 2:
test5@test.com
ایمیل 3:
test5@test.com

اطلاعات تماس:

تلفن 1:
+9812345677
تلفن 2:
+9812345677
موبایل:
+9812345677
فکس:
+9812345677
ایمیل 1:
test2@test.com
ایمیل 2:
test2@test.com
ایمیل 3:
test2@test.com

  ساعات کاری

  ایران:

  شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 6 بعد از ظهر
  پنج شنبه 8 صبح - 2 بعد از ظهر

  ژاپن:

  دوشنبه - جمعه 8 صبح - 8 شب
  شنبه - یکشنبه 8 صبح - 12 بعد از ظهر

  چین:

  دوشنبه - جمعه 8 صبح - 8 شب
  شنبه - یکشنبه 8 صبح - 12 بعد از ظهر

  دبی:

  دوشنبه - جمعه 8 صبح - 8 شب
  شنبه - یکشنبه 8 صبح - 12 بعد از ظهر